Pre porovnanie cien PZP vyplňte potrebné údaje

V prípade, že EČV nepoznáte, pokračujte kliknutím sem.
Logo - Allianz - Slovenská poisťovňaLogo - AXA pojišťovnaLogo - ČSOB PoisťovňaLogo - Generali PoisťovňaLogo - Genertel poisťovňaLogo - Groupama poisťovňaLogo - KOMUNÁLNA poisťovňaLogo - KOOPERATIVA poisťovňaLogo - Union poisťovňaLogo - UNIQA poisťovňaLogo - Wüstenrot poisťovňa

Ako si uzatvoriť PZP online

1.KalkulačkaZadajte EČV vozidla alebo základné údaje do kalkulátoru poistenia.
2.TabuľkaVyberte si najvýhodnejšiu ponuku poistenia.
3.CeruzkaDoplňte svoje osobné údaje a odošlite návrh poistenia.
4.DisketaZmluvu zaslanú na váš e-mail si uložte a vytlačte.
5.PeniazePoistné uhraďte elektronicky, v banke alebo na pošte, priamo na účet poisťovne.

Aktuality - Povinné zmluvné poistenie

Generic placeholder image

Takto sa zmenia ceny PZP pre rok 2019

13.11.2018 | Autor: Netfinancie.sk

Opäť je tu tá časť roka, kedy sa často skloňuje slovo poistenie. Práve v tomto období väčšina poisťovní zvykne zverejňovať nové sadzobníky PZP pre rok 2019. Sféru poistenia čaká v nasledujúcom roku hneď niekoľko zásadných zmien. Do platnosti vstúpia nielen najnovšie zmeny v Občianskom zákonníku, ale aj nová poistná daň. Táto daň sa však na PZP nevzťahuje, preto, ak sa vám cena vášho PZP zvýšila, nestalo sa tak následkom zavedenia novej dane.

Generic placeholder image

Toto sú víťazi Zlatej mince 2017

13.09.2018 | Autor: Netfinancie.sk

Už viac ako 10 rokov sa každý rok uskutočňuje prestížna súťaž Zlatá minca, ktorá oceňuje najlepšie banky, poisťovne a finančné produkty na slovenskom trhu. Aj tento rok rozhodovala 47 členná porota o víťazoch v 31 kategóriách. Rovnako, ako minulý rok sa v samostatných kategóriách oceňovali produkty a spoločnosti. Tento rok mala svoju premiéru kategória Študentské účty a tri produkty získali ocenenie OBJAV roka 2017.

Generic placeholder image

Cestujete na dovolenku vlastným autom? Na toto určite nezabudnite

12.07.2018 | Autor: Netfinancie.sk

Cestovanie vlastným autom na dovolenku vám počas pobytu zabezpečí pohodlie a samostatnosť. Má to však aj svoje nevýhody. V mnohých prípadoch stačí málo a stane sa nehoda či iná nepríjemná udalosť, ktorá vás môže vyjsť poriadne draho. Preto nič nenechajte na náhodu a dopredu sa pripravte. Máme pre vás niekoľko užitočných rád, vďaka ktorým vás žiadna nepríjemnosť nezastihne nepripravených.

Ceny PZP sú aktuálne pre rok 2019

Ako každý rok, aj teraz poisťovne na konci októbra zverejňovali nové sadzby a ceny zákonného poistenia pre rok 2019. Motoristi tak majú dve možnosti: o nových sadzbách čítať v rôznych článkoch alebo si PZP priamo vypočítať a ponuky porovnať pomocou našej kalkulačky! Určite rýchlejšie a jednoduchšie, nie?

Pre klientov už nie je problém včas si prehodnotiť výšku svojho PZP a poprípade sa rozhodnúť pre zmenu poisťovne. Dopomohla im k tomu povinnosť poisťovní zasielať v dostatočnom predstihu informáciu o výške poistného pre nasledujúce poistné obdobie. Ak sa teda 10 týždňov pred koncom poistného obdobia klient dozvie predpis výšky PZP na nové obdobie a rozhodne sa poisťovňu zmeniť, stále stíha v zákonom stanovenej lehote 6 týždňov podať výpoveď.

Čo sa týka samotných zmien oproti minulému roku, tak v rámci PZP sa priemerne ceny zvýšili – priemerne 5 – 6 %. Pre niektorých klientov vzrástli radikálnejšie, pre niektorých menej, ale sú aj poisťovne, ktoré poistné nemenili. Záleží teda na konkrétnom klientovi. Zásadným kritériom aj naďalej zostáva škodový priebeh vodiča. Logicky si teda môžu priplatiť tí, ktorí za ostatné obdobie spôsobili poistnú udalosť. 

Ďalej sa poisťovne chránia vyšším poistným pri štatisticky rizikovejších vodičoch (mladí, z veľkých miest, s výkonnými vozidlami), ale sú aj také, ktoré dokážu aj mladým dať výhodnejšiu cenu (starším ako 24 rokov a podobne). Nič teda nie je až také dramatické a klient má vždy na výber, v ktorej poisťovni sa poistí. Každá totiž zohľadňuje pri výpočte ceny inú kombináciu parametrov. Aktuálne ide pri osobe najmä o škodový priebeh, vek, trvalé bydlisko, právnu formu a o objem valcov, výkon motora pri vozidle. Niektoré poisťovne však zohľadňujú už aj značku a model vozidla.

Neviete, aká cena zodpovedá vám? Choďte na kalkulačku a za minútu sa dozviete najlacnejšiu cenu pre vás. Obsahuje všetky kritériá a aktuálne sadzby, takže vám ponúkne PZP šité presne na mieru. Všetko jednoducho, rýchlo a pohodlne!

Overenie PZP pri kontrole na cestách

Vodič každého vozidla, či už sa jedná o automobil, motocykel, prívesný vozík, stroj alebo iné vozidlo, ktorého držiteľ je podľa zákona povinný uzatvoriť PZP, je povinný pri cestnej kontrole na požiadanie príslušníka Policajného zboru alebo inej oprávnenej osoby, preukázať sa príslušným dokladom o uzatvorení PZP.

Za hodnoverný doklad sa pokladá „Doklad o uzatvorení PZP“, tzv. Biela Karta. Túto vodič obdrží spolu s poistnou zmluvou a Zelenou kartou pri uzatvorení zmluvy o PZP s príslušnou poisťovňou. Biela karta obsahuje údaje o poisťovateľovi vozidla, držiteľovi vozidla , údaje o vozidle, ako aj dobu trvania poistenia PZP.

Je možné sa preukázať aj samotnou poistnou zmluvou PZP, vzhľadom na to, že je to obvykle veľkostránkový formát a obsahuje aj množstvo príloh, ako sú Všeobecné poistné podmienky, asistenčné služby a podobne, je nosenie tohto dokumentu vo vozidle dosť nepraktické.

Ako potvrdenie o uzatvorení PZP nemôže slúžiť doklad o zaplatení, teda napríklad ústrižok šeku, nakoľko neobsahuje všetky potrebné údaje potrebné pre kontrolu. Na druhú stranu, ani príslušník polície nemá právo takýto doklad od Vás žiadať. Upozorňujeme však, že ak je PZP nezaplatené a neplatné, hrozí Vám pokuta 3 300 € a v prípade zavinenia nehody plná náhrada škody na majetku aj na zdraví.

Nezabudnite, že mimo územia Slovenskej republiky sa ako doklad o uzatvorenom PZP uznáva jedine Zelená Karta.

V prípade, že sa vodič vozidla nevie preukázať dokladom o uzatvorení PZP, je polícia oprávnená na mieste zadržať Doklad o evidencii vozidla a neumožniť pokračovať takémuto vozidlu v ceste. Preto sa v prípade, že idete riadiť cudzie motorové vozidlo presvedčte, že ste od majiteľa alebo držiteľa vozidla obdržali nielen Osvedčenie o evidencii vozidla, ale aj platný doklad o uzatvorenom PZP.

PZP motorových vozidiel využívaných v EÚ

Hocikam cestujete v rámci Európskej únie, vaše auto bude automaticky poistené v rámci vášho PZP bez dodatočných nákladov s minimálnym krytím so zodpovednosťou voči tretím osobám, ktoré vyžaduje zákon. To platí aj pre Island, Nórsko a Švajčiarsko, ktoré nie sú členom EÚ.

Ak máte v domácej krajine uzatvorené komplexné PZP, je však potrebné, aby ste si overili jeho pokrytie aj pre platnosť v iných krajinách. Tiež je potrebné, aby ste vzali do úvahy a overili si toto poistenie pre prípad nehody či poruchy vozidla.

Zelená karta nie je nutná pri cestovaní v rámci Európskej únie, ale slúži ako medzinárodne uznávaný dôkaz, že máte vo vašej krajine uzatvorené PZP a uľahčuje následne uplatnenie nároku na odškodnenie, ak sa vám stala nehoda. Ak nemáte so sebou svoju zelenú kartu, mali by ste mať iné potvrdenie o poistení – zmluvu alebo iný doklad. Systém zelených kariet v súčasnosti zahŕňa 43 krajín a je spravovaný združením poisťovateľov. Ich webové stránky poskytujú všetky podrobnosti o systéme zelených kariet ako aj jeho ciele.

Váš poisťovateľ alebo vy si musíte zabezpečiť Európsky formulár o nehode, ktorý je štandardným dokumentom uľahčujúci urobiť vyhlásenie na mieste nehody, ak sa stala v inej krajine, ale podľa nového zákona platí toto nariadenie aj pre Slovensko.

Nové pravidlá boli zavedené s cieľom zabezpečiť, aby motoristi získali rýchlejšie a jednoduchšie odškodnenie za úrazy a škodu na majetku bez ohľadu na to, kde v Európskej únii sa stala. Riešenie takýchto situácií je teda rýchlejšie a bez zbytočných pokút za neskoré platby. Všetko sa vzťahuje nielen na úraz a škody, ku ktorým príde v rámci EÚ, ale aj na nehody medzi dvoma časťami Európskej únie a krajinami mimo Európskej únie, ale ktoré patria k systému zelených kariet.

Viac informácií nájdete na doplňujúcej stránke o povinnom zmluvnom poistení.

Poisťovne na Slovensku a zľavy v PZP

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

 • atraktívny bonusový systém pre vybrané kategórie vozidiel
 • ponúka na výber nižšie (variant BASIC a ŠTANDARD) i vyššie (variant OPTIMAL)  limity poistného krytia
 • obchodná zľava do 15 % (pre osobné a nákladné MV do 3,5), 10 % pre ostatné kategórie
 • zľava 7%, ak sa klient rozhodne pre spoluúčasť
 • asistenčné služby – bezplatne v rámci variantu OPTIMAL  (dostupné nonstop 24-hod.)
 • rýchla a korektná likvidácia poistných udalostí
 • pri likvidácii poistnej udalosti zabezpečí výplatu náhrady škody bez zníženia plnenia o zhodnotenie, tzv. amortizáciu.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

 • vstupný bonus do výšky 55 %
 • zvýhodnené ceny pre vybrané kategórie vozidiel s nižším výkonom motora a pre klientov z určitých regiónov
 • výber z dvoch limitov plnenia (Štandard, Nadštandard)
 • zľava 5 % za produkty ČSOB Finančnej skupiny
 • zľava 5 % za ročnú platbu
 • zľava 10 % za bezpečnostnú výbavu vozidla
 • asistenčné služby pre motoristov (platné v SR aj v zahraničí) zdarma v cene poistenia Štandard
 • možnosť pripoistiť si prémiové asistenčné služby s vyššími limitmi a rozšírenými službami
 • viaceré pripoistenia: všetkých skiel, živlov, poškodenia a stretu so zverou či pripoistenie krádeže a vandalizmu

Generali Poisťovňa, a. s.

 • poisťovňa priznáva bonus za bezškodový priebeh až do výšky 60%
 • ponúka na výber nižšie (variant ŠTANDARD) i vyššie limity (variant PLUS) poistného krytia
 • čím vyšší vek majiteľa auta, tým lepšia cena
 • výhodné sadzby pre držiteľov z malých obcí a pre vozidlá s nízkym výkonom
 • výhodná cena pre vybrané značky áut
 • zľava 10 % za vek vozidla nad 12 rokov
 • v rámci variantu PLUS – zdarma jedno z nasledovných pripoistení (iba pre osobné a nákladné MV do 3,5 t): poistenie proti živelnej udalosti, poistenie úrazu osôb, poistenie zlého stavu vozovky, poistenie nové diely za staré
 • možnosť dojednania ďalších zaujímavých pripoistení k PZP: poistenie čelného skla, poistenie stretu so zverou, poistenie zlého stavu vozovky, poistenie úrazu dopravovaných osôb, poistenie krádeže, poistenie pre prípad živelných udalostí, poistenie amortizácie
 • zdarma praktické asistenčné služby ku každému balíku poistného krytia
 • plnenie bez odpočítania amortizácie
 • mobilná aplikácia na nahlásenie dopravnej nehody

Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel

 • online poisťovňa (je súčasťou stabilnej a silnej skupiny Generali)
 • výhodné ceny poistného pre zodpovedných vodičov, ktorí dlhodobo vlastnia vozidlá a jazdia bez nehody
 • zahŕňa asistenčné služby, ktoré sú klientom v prípade nehody, poruchy, straty kľúčov, nedostatku paliva, odcudzenia vozidla doma alebo v zahraničí a pri ďalších problémoch k dispozícii nepretržite 24 hodín denne od pondelka do nedele

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

 • poisťovňa uplatňuje bonus za bezškodový priebeh do 60 %
 • motoristi si môžu zvoliť produkt s nižším (GARANT PLUS) alebo vyšším (EUROGARANT PLUS) limitom poistného krytia
 • v cene zákonného poistenia je poistenie úrazu vodiča a členov posádky do 3 320 € pre každého člena posádky MV
 • súčasťou poistenia je aj krytie škôd v dôsledku živelnej udalosti na vozidle
 • zdarma krytie batožiny osôb prepravujúcich sa v poistenom MV (pre osobné / nákladné vozidlá do 3,5 t) vo výške 500 €
 • zľava 3 % pri ročnej platbe
 • poskytuje zľavu 20 % dôchodcom nad 65 rokov a držiteľom preukazu ZŤP
 • zdarma asistenčné služby (pre vyšší limit poistného krytia rozšírené o lekársku asistenciu alebo o odťah vozidla aj pre prípad poruchy)
 • možnosť dojednať rozšírené asistenčné služby (RAS) pre MV do 3,5 t (ŠPECIÁL PLUS alebo OPTIMUM PLUS)

Union poisťovňa, a.s.

 • poisťovňa uplatňuje bonus až do výšky 50 % pre každého nového klienta
 • ponúka jeden z najvyšších limitov poistného krytia na území SR (5 mil. / 3 mil. € - produkt Optimum, resp. 5 mil. / 5 mil. € - produkt Excellent Plus)
 • lacnejší balík BASIC bez asistenčných služieb
 • balík Excellent Plus automaticky obsahuje pripoistenie voči živlom (krytie do výšky 2 500 €)
 • možnosť dojednať pripoistenia (sklo, výtlk - nedostupné pre balík BASIC, stret so zverou, úraz vodiča)
 • výhodné sadzby pre držiteľov z malých obcí a pre vozidlá s nízkym výkonom a hmotnosťou
 • obchodná internetová zľava do výšky 15%
 • zľava za klientstvo (Union poisťovňa alebo Union zdravotná poisťovňa) vo výške 5%
 • področné splátky (polročné, štvrťročné) bez navýšenia poistného
 • kvalitné asistenčné služby zabezpečované spoločnosťou EuroCross Assistance

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

 • jednoduchý a prehľadný sadzobník podľa výkonu motora
 • poistenie prívesu do 3 500 kg aj za 9 € ročne
 • vernostné zľavy pre klientov Wüstenrot poisťovne alebo Wüstenrot stavebnej sporiteľne vo výške 5 alebo 10 % podľa počtu uzavretých zmlúv
 • možnosť uzavrieť pripoistenia: úrazové pripoistenie pre vodiča a cestujúcich, pripoistenie právnej ochrany auta a vodiča a pripoistenie skiel motorového vozidla
 • motoristi získavajú bezplatne balík kvalitných a širokých asistenčných služieb platných na území SR aj v zahraničí
 • náhradné vozidlo po dopravnej nehode zdarma až na 5 dní
 • začiatok poistenia možno posunúť až o 6 mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy

AXA pojišťovna, a.s.

 • bonus za zdokladovaný bezškodový priebeh do výšky 60 % alebo obchodná zľava 50 %
 • spravodlivejšie ceny vďaka širokej segmentácii – ceny sú individuálne nastavené na konkrétneho klienta (vek klienta, jeho bydlisko) aj na konkrétne vozidlo (značka a model, výkon a objem motora, rok výroby, palivo,hmotnosť)
 • dva základného samostatné varianty s rôznymi limitmi krytia a naviac možnosť vybrať si z dvoch výhodných balíčkov (PZP PLUS, PZP PREMIUM) – obsahujú rôzne zaujímavé pripoistenia
 • rozsiahle asistenčné služby pre motoristov (platné v SR aj v zahraničí) sú zadarmo v cene poistenia (odtiahnutie vozidla z miesta nehody v rámci celého Slovenska zadarmo bez finančného limitu a obmedzenia vzdialenosti, úhrada pneumatiky klientovi v prípade defektu alebo poškodenia do ceny 120 €, a to až 2x ročne)
 • zľava 10 % pri ročnej platbe poistného
 • zľava 3 % za e-komunikáciu
 • zľava 5 % za iné poistenie
 • široké spektrum pripoistení – ako napr. všetkých skiel, batožiny, živelné, úrazové, poškodenia a stret so zverou, pripoistenie náhradného vozidla či pripoistenie odcudzenia a vandalizmu či rozšírenej asistencie MAX

Groupama poisťovňa, a.s.

 • poisťovňa priznáva bonus až do 60 %
 • dodatočná zľava za bezškodový priebeh do výšky 15 %
 • zvýhodnené poistné pre starších klientov z menších miest a malých obcí a pre vozidlá s nízkym výkonom
 • zľava 10 % pre vozidlá z nízkou hmotnosťou (do 1 000 kg)
 • zľava 15 % pre vozidlá jazdiace na benzín
 • zľava 10 % za dieťa do 15 rokov
 • zľava 10 % za uzatvorenú inú poistnú zmluvu
 • zľava 5 % pri ročnom spôsobe platby
 • bezplatné úrazové poistenie pre vodiča motorového vozidla
 • súčasťou poistenia je bezplatný servis poskytovaný spoločnosťou Europ Assistance v prípade poruchy vozidla ako aj pri dopravnej nehode na území Slovenska či v zahraničí
 • neuplatňovanie amortizácie - škody na osobných motorových vozidlách uhrádzame podľa cien nových náhradných dielov bez zohľadnenia ich opotrebenia
 • začiatok poistenia možno posunúť až o 6 mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

 • poisťovňa uplatňuje bonus za bezškodový priebeh do 60 %
 • motoristi si môžu zvoliť produkt s nižším (Partner) alebo vyšším (Europartner) limitom poistného krytia
 • v cene zákonného poistenia je poistenie úrazu vodiča a členov posádky do 3 320 € pre každého člena posádky MV
 • zdarma krytie batožiny osôb prepravujúcich sa v poistenom MV (pre osobné / nákladné vozidlá do 3,5 t) do sumy 500 €
 • v cene aj poistenie poškodenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti (do 5 000 €) aj poistenie škôd spôsobených stretom so zverou (do 2 000 €)
 • zľava 3% pri ročnej platbe
 • poskytuje zľavu 20 % dôchodcom nad 65 rokov a držiteľom preukazu ZŤP
 • neuplatňovanie amortizácie – škoda na vozidle uhradená poškodenému v plnej cene náhradných dielov
 • zdarma asistenčné služby podľa typu poistného krytia

Onlia – Union poisťovňa, a.s.

 • poskytuje jedinečné poistenia auta podľa vlastných požiadaviek (k PZP je možné pripoistiť poistenie proti živlom, krádeži, vandalizmu alebo poistenie havárie)
 • ako jediná umožňuje klientom využiť okrem ročnej, polročnej a štvrťročnej, aj mesačnú platbu poistného
 • ponúka možnosť predvyplnenia niektorých údajov na základe zadanej ŠPZ
 • poistenie auta nie je viazané na dlhšie obdobie, výpoveď si klienti vybavia už do 24 hodín
 • uzatvorené poistenie si môžu klienti sledovať prostredníctvom vlastného prístupu v klientskej zóne
 • možnosť využitia samoobhliadky cez mobilnú aplikáciu v prípade poistnej udalosti a uzatvoreného poistenia proti krádeži alebo havárii
 • klienti sú automaticky odmeňovaní za bezškodovosť nižšou cenou

UNIQA poisťovňa, a.s.

 • poisťovňa priznáva bonus za bezškodový priebeh do 50 %
 • výhodné sadzby pre klientov nad 30 rokov z vybraných miest a obcí a pre vozidlá s menším objemom či nízkym výkonom benzínových motorov
 • ročné a štvrťročné splátky bez navýšenia
 • klienti získavajú bezplatne program pomoci – asistenčné služby (UNIQA Assistance) platné na území SR i v zahraničí
 • možnosť dojednať si doplnkové pripoistenie čelného skla a pripoistenia pre vodiča poisteného vozidla (pripoistenie pre prípad smrti úrazom vodiča poisteného vozidla alebo pripoistenie trvalých následkov úrazu vodiča poisteného vozidla v dôsledku havárie, pripoistenie právnej ochrany) – tieto pripoistenia je možné dojednať len pre osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t
 • novinkou je poistenie „Právnik do auta“ - právna ochrana 24 hodín denne ako pomoc v SR, EÚ a niektorých štátoch mimo EÚ

VAŠA PRÍLEŽITOSŤ, s.r.o., Šustekova 5, 851 04 Bratislava | +421 908 20 31 31 | vasaprilezitost@vasaprilezitost.sk